இசையில் ஆர்வங்காட்டும் ரோபோக்கள்சமீப காலங்களில் வித விதமான, ரக ரகமான வேலைகளைச் செய்யும் ரோபோக்கள் வடிவமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. நடனமாடும் ரோபா, விளையாடும் ரோபோ போன்ற ரோபோக்களும் இதில் அடக்கம். அந்த வரிசையில் புதிதாக இணைந்துள்ளது `இசைக் கலைஞன் ரோபோ'. இசை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தும்போது, அதற்கு தலைமையாக இருக்கும் இசை வல்லுனர், இசையின் ஏற்ற இறக்கத்திற்கு ஏற்ப கைகளை அசைத்து உற்சாக மூட்டுவார். இசை நிகழ்ச்சி நடக்கும்போது இசை வல்லுனர் கைகளை அசைப்பது போல, புதிய ரோபோ கணக்கச்சிதமாக கைகளை அசைக்கிறது.

அமெரிக்காவில் உள்ள இசைக்குழுவின் தலைவர் கைகளை அசைப்பதை போலவே, ரோபோவும் கைகளை அசைக்கும் படி உருவாக்கி உள்ளனர். `சாத்தியமில்லாத கனவு' என்ற தலைப்பில் ரோபோவை தலைவராக கொண்டு இசை நிகழ்ச்சியையும் வெற்றிகரமாக நடத்தி முடித்துள்ளனர். இசை நிகழ்ச்சியின்போது, பார்வையாளர்களை நோக்கி மட்டுமின்றி இசைக் கலைஞர்களின் அருகில் சென்று, ரோபோ கைகளை அசைத்த விதம் அனைவரையும் உற்சாகமூட்டுவதாக அமைந்தது.

செங்குத்தான பகுதிகளில் எளிதாக ஏறுவது, மேடுபள்ளமான இடங்களில் தடுமாறாமல் ஓடுவது என இந்த ரோபோ கூடுதல் திறமைகளையும் பெற்றுள்ளது.

இனி வரும் காலங்களில், `அட்ராஅட்ரா நாக்குமொக்க, நாக்குமொக்க' ... என்று ரோபோக்கள் பாடினாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை.

No comments: