அன்ன நடை போடும் குட்டி யானை


அன்னை மலியின் பாதுகாப்புடன் பார்வையாளர்களை நோக்கி அன்ன நடை போட்டு வருகிறது இந்த குட்டி யானை. பின்னால் உலவிக் கொண்டிருப்பது பாட்டி யானை.

கனடாவின் கேம்பிரிட்ஜ் அருகே உள்ள ஆப்பிரிக்கன் லயன் சபரி என்ற உயிரியல் பூங்காவில் கடந்த மூன்று வாரங்களுக்கு முன்பு இந்த ஆசிய யானைக் குட்டி பிறந்துள்ளது. இது அரிய வகை ஆசிய யானை இனத்தின் மூன்றாம் தலைமுறை குட்டி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

No comments: