காலிறுதியில் வில்லியம்ஸ் சகோதரிகள்

அமெரிக்க ஓப்பன் டெனிஸ் மகளிர் ஒற்றையர் காலிறுதிச் சுற்றில் செரீனா, வீனஸ் வில்லியம்ஸ் சகோதரிகள் ஒருவரையொருவர் எதிர்கொள்கின்றனர்.
4 ஆவது சுற்றுப்போட்டியில் 4 ஆம் தரவரிசையில் உள்ள செரீனா வில்லியம்ஸ், வைல்@ட் கார்டில் நுழைந்த பிரான்ஸ் வீராங்கனை செவெரின் ப்ரெமான்ட் என்பவரை 62, 62 என்ற செட் கணக்கில் வீழ்த்தினார்.

மற்றொரு ஆட்டத்தில் 7 ஆம் தரவரிசையில் உள்ள வீனஸ் வில்லியம்ஸ் 9 ஆம் தரவரிசையில் உள்ள வளரும் போலந்து டெனிஸ் நட்சத்திரமான ராத்வான்ஸ்காவை 61, 63 என்ற செட் கணக்கில் வீழ்த்தினார். மற்ற 4 ஆவது சுற்று ஆட்டங்களில் 16 ஆம் தரவரிசையில் உள்ள இத்தாலிய வீராங்கனை ப்ளாவியா பென்னெட்டாவிடம் 32 ஆம் தரவரிசையில் உள்ள பிரான்ஸ் வீராங்கனை அமேலி மௌரிஸ்மோ 36, 06 என்று அதிர்ச்சித் தோல்வி தழுவினார். ரஷ்ய வீராங்கனை தினாரா ச்ஃபின தரவரிசையில் இல்லாத ஜெர்மனி வீராங்கனை குரோயென் பீல்ட் என்பவரை 75, 60 என்ற செட்களில் வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறினார்.

No comments: