நிலவுக்கு செல்ல தயாராகும் அமெரிக்காவின் பிரபல பாடகி

பிரபல கவர்ச்சி பாடகி மடோனா ராக்கெட்டில் நிலவுக்கு செல்ல திட்ட மிட்டுள்ளார்.
அமெரிக்காவின் பிரபல கவர்ச்சி பாடகி மடோனா இப்போது இங்கிலாந்தில் தனது குடும்பத்துடன் குடியேறி இருக்கிறார்.

அவருக்கு நீண்ட நாட் களாகவே ஒரு ஆசை. ராக்கெட்டில் நிலவுக்கு செல்ல வேண்டும் என்பது தான் அந்த ஆசை. இப் போது விண்வெளிக்கு பய ணிகளை ராக்கெட்டில் சுற் றுலா அழைத்து செல்வது போல 2013 ஆண்டுக்குள் நிலவுக்கும் சுற்றுலா பயணிகள் செல்லும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று ஒரு புத்தகத்தில் மடோனா படித்து இருக்கிறார்.

அது முதல் அவருக்கு அந்த ஆசை வந்து விட்டது. இதற்காக ஏராளமான தொகையை இப்போதே மடோனா சேமித்து வரு கிறார். ஆனால் அவரது இந்த ஆசை மடோனாவின் உறவினர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

No comments: