தோழியுடன் இனிமையாய் ஒரு நாள்…..!
கைத்தொலைபேசியை எடுத்தேன்… தோழிக்கு அழைத்தேன்…!... பேசினேன்…. சிறியதொரு நலன் விசாரணை….. எனது பல்கலைக்கழகத்தை ஒரு முறை சுத்திக்காட்டலாம் என எண்ணினேன்… ஆரம்பமானது எமது சிறிய சுற்றுலா… ஒவ்வொன்றாக அறிமுகப்படுத்தினேன்.... இடையில் எமது நண்பர்களின் அறிமுகம்…. சில சில குறும்புக்கதைகள்…. தோழியின் முகத்தில் புன்முறுவலுடன் தொடர்ந்தது…… சிற்றுண்டிச்சாலையில் சில நிமிடங்கள்…. மறக்கமுடியாத சில நிமிடங்கள்…. இனி இப்படி ஒரு குறுஞ்சுற்றுலா வருமோ….!

2 comments:

Anonymous said...

யார் அந்த தோழி?

நிரூபன் said...

அது ஒரு குட்டி தோழி.....!