சூரியனை விட வெப்பம் மிகுந்த நட்சத்திரம் கண்டுபிடிப்பு

சூரியனை விட 35 மடங்கு வெப்பம் மிகுந்த நட்சத்திரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. பூமியில் இருந்து 3500 ஒளி ஆண்டுகள் தூரத்தில் இந்த சூடான நட்சத்திரம் உள்ளது.

இது 2 லட்சம் டிகிரி வெப்பத்தை உமிழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிந்துகொண்டிருக்கிறது என்கிறார்கள் இதை தங்களது ஹபிள் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் மூலம் கண்டறிந்துள்ள, மான்செஸ்டர் பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த வான ஆராய்ச்சியாளர்கள்.

இந்த நட்சத்திரத்தை கண்டுபிடித்தது ஒரு சாதனை என்றால் மேகங்கள் மற்றும் தூசு மண்டலத்தைக் கடந்து படம் பிடித்தது பெரிய சாதனை எனப்படுகிறது.

1 comment:

வேந்தன் said...

பகிர்வுக்கு நன்றி.
பின்னூட்டமிட word verification ஐ நீக்கி விடலாமே